pięciolinia, klucz wiolinowy
2>
2
3>
3
4
4<
5>
5
6>
6
7
7<