pryma
2> 
sekunda mała
sekunda wielka
3> 
tercja mała
tercja wielka
tryton
kwarta czysta
kwinta czysta
 6>
 seksta mała
seksta wielka
septyma mała
 7<
 septyma wielka
oktawa