Serwis dur-moll.pl przeznaczony jest dla tych wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić oraz doskonalić umiejętności słuchowe i elementy wiedzy teoretycznej, stanowiące niezbędne minimum dla każdego ucznia szkoły muzycznej I stopnia.
Podjąłem się realizacji nowoczesnych, łatwych w użyciu i ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych, widząc konieczność uzupełnienia tradycyjnych form i metod kształcenia.
Potrzebę tego rodzaju wsparcia potwierdza liczba użytkowników serwisu z wielu szkół w całej Polsce.

Zapraszam do odwiedzania i pozdrawiam

Piotr Dylewski

 
 
Strona główna
 
     
     
 
Piotr Dylewski jest absolwentem klas fortepianu prof. Teresy Rosłoń-Esztényi w PSM im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, a następnie prof. Danuty Dworakowskiej w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Jest nauczycielem dyplomowanym.
Specjalizuje się w nauczaniu początkowym gry na fortepianie.
Prowadzi także zajęcia muzyczne z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.
Zajmuje się problematyką gry a vista oraz korelacji przedmiotów ogólnomuzycznych z nauką gry na fortepianie.
Jako tutor pracuje z młodzieżą w zakresie rozpoznawania i rozwijania uzdolnień oraz określania kierunków kształcenia.
Jest współautorem „Poradnika dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkołach muzycznych” CENSA 2014.
Jest autorem poradnika „Edytor nut MuseScore” CENSA 2015.
Jest autorem utworów na fortepian dla najmłodszych.
Prowadzi działalność wydawniczą.
Działalnością pedagogiczną zajmuje się od 1984 roku:
-
w latach 1984–2003 oraz 2009–2011 prowadził klasę fortepianu w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie.
-
od roku 2000 prowadzi klasę fortepianu w PSM I Stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
Równolegle z pracą pedagogiczną realizuje zadania kierownicze, organizacyjne i edukacyjne w placówkach oraz instytucjach działających na rzecz edukacji i kultury:
-
w latach 1986–1988 był kierownikiem muzycznym w Teatrze Narodowym.
-
w latach 1989–1994 był wicedyrektorem do spraw muzycznych, a w latach 1997–2000 kierownikiem sekcji fortepianu w ZPSM im. K. Szymanowskiego w Warszawie.
-
w latach 2006–2011 był wicedyrektorem w PSM I Stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
-
w latach 1997–2013 współpracował z Fundacją Na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów przy organizacji kolejnych edycji Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego.
-
w latach 2008–2015 pracował jako edukator w Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, gdzie prowadził szkolenia stacjonarne i kursy e-learningowe.
-
w latach 2014–2015 pełnił funcję wicedyrektora, a od kwietnia do sierpnia 2015 jako p.o. dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych.
 
  Sponsorowane przez: Vinella