Serwis dur-moll.pl przeznaczony jest dla tych wszystkich, którzy chcieliby sprawdzić oraz doskonalić umiejętności słuchowe i elementy wiedzy teoretycznej, stanowiące niezbędne minimum dla każdego ucznia szkoły muzycznej I stopnia.
Podjąłem się realizacji nowoczesnych, łatwych w użyciu i ogólnodostępnych pomocy dydaktycznych, widząc konieczność uzupełnienia tradycyjnych form i metod kształcenia.
Potrzebę tego rodzaju wsparcia potwierdza liczba użytkowników serwisu z wielu szkół w całej Polsce.
Projekt ten będzie rozwijany. Przygotowywanych jest szereg nowości.

Zapraszam do odwiedzania i pozdrawiam

Piotr Dylewski

 
     
 
Strona główna

Kontakt: dylewski@dur-moll.pl

 
     
     
     
 
  Piotr Dylewski jest absolwentem klas fortepianu prof. Teresy Rosłoń-Esztényi w PSM im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, a następnie prof. Danuty Dworakowskiej
w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
  Działalnością pedagogiczną zajmuje się od 1984 roku. Jest nauczycielem dyplomowanym. Specjalizuje się w nauczaniu początkowym gry na fortepianie.
  Zajmuje się także problematyką gry a vista oraz korelacji przedmiotów ogólnomuzycznych z nauką gry na fortepianie.
  Jako tutor pracuje z młodzieżą w zakresie rozpoznawania i rozwijania uzdolnień oraz określania kierunków kształcenia.
od roku 2000 prowadzi klasę fortepianu w PSM I Stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
w latach 1984–2003 oraz 2009–2011 prowadził klasę fortepianu w ZPSM nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie.
w latach 2013/14 i 2016/17 współpracował z PSM I Stopnia nr 5 im. Henryka Wieniawskiego w Warszawie, prowadząc zajęcia gry a vista oraz klasę fortepianu.
  Równolegle z pracą pedagogiczną realizuje zadania kierownicze, organizacyjne i edukacyjne w placówkach oraz instytucjach działających na rzecz edukacji i kultury.
•  w latach 1986–1988 był kierownikiem muzycznym w Teatrze Narodowym.
•  w latach 1989–1994 był wicedyrektorem do spraw muzycznych, a w latach 1997–2000 kierownikiem sekcji fortepianu w ZPSM im. Karola Szymanowskiego w Warszawie.
•  w latach 2006–2011 był wicedyrektorem w PSM I Stopnia nr 2 im. Fryderyka Chopina w Warszawie.
•  w latach 1997–2013 współpracował z Fundacją Na Rzecz Promocji Młodych Wiolonczelistów przy organizacji kolejnych edycji Międzynarodowego Konkursu Wiolonczelowego im. Witolda Lutosławskiego.
•  w latach 2008–2015 pracował jako edukator w Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych, gdzie prowadził szkolenia stacjonarne i kursy e-learningowe.
•  w latach 2014–2015 pełnił funcję wicedyrektora, a od kwietnia do sierpnia 2015 p.o. dyrektora Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych.
  Jest współautorem „Poradnika dla rodziców dzieci rozpoczynających naukę w szkołach muzycznych” CENSA 2014 oraz autorem poradnika „Edytor nut MuseScore” CENSA 2015.
  Prowadzi działalność wydawniczą.
  Jest autorem utworów na fortepian dla najmłodszych.