pryma
sekunda mała
sekunda wielka
tercja mała
tercja wielka
tryton
kwarta czysta
kwinta czysta
seksta mała
seksta wielka
septyma mała
septyma wielka
oktawa